Monthly Archives: November 2009

ALŽIRSKA ZAJEDNICA U SRBIJI SLAVI SA ŽAROM I RADOŠĆU PRAZNIK BAJRAM I KVALIFIKACIJE ALŽIRA NA SVETSKO PRVENSTVO U FUDBALU

– Beograd : Tokom prijema koji je priredio G. Abdelkader Mesdoua, Ambasador Alžira u Srbiji, u petak, 27. novembra 2009. u hotelu Hajat u...   Savoir Plus

USPEŠNE KVALIFIKACIJE ALŽIRA NA IDUĆE SVETSKO PRVENSTVO U JUŽNOAFRIČKOJ REPUBLICI

Alžir se uspešno kvalifikovao na iduće Svetsko Prvenstvo 2010. godine u Južnoafričkoj Republici.

POČETAK RADOVA NA IZGRADNJI NOVOG SEDIŠTA AMBASADE ALŽIRA U SRBIJI (BEOGRAD)

– Beograd: Gospoda Selal Abdelmalek i Dinkić Mlađan, Kopredsedavajući Mešovitom komisijom za ažirsko-srpsku saradnju, u pratnji G. Abdelkader Mesdoua, Ambasadora Alžira u Srbiji, pristupili...   Savoir Plus

zatvaranje 18. sednice Alžirsko-Srpske Mešovite komisije

18. sednica Mešovite komisije za alžirsko-srpsku saradnju juče je završena zaključivanjem više sporazuma o saradnji i potpisivanjem protokola sa te sednice

18. sednica Alžirsko-srpske Mešovite komisije: G. Selal kopredsedavao otvaranjem aktivnosti u Beogradu

G. Abdelmalek Selal, Ministar Vodnih Resursa je zajedno sa g. Dinkićem, srpskim Ministrom Ekonomije i Regionalnog razvoja, predsedavao otvaranjem aktivnosti 18. sednice Mešovite komisije,...   Savoir Plus

GOVOR NJ.E.G. a. Mesdoua, AMbasadora, u Privrednoj Komori Srbije

PRIVREDNA KOMORA ISPITUJE MOGUCNOSTI SARADNJE SA ALŽIROM

Ambasador Alžira, NJ.E.G. Abdelkader Mesdoua je, tokom sednice koju je 9. novembra 2009.

Promena adrese Ambasade

Alžir ocekuje srpske privrednike

BEOGRAD, 9. novembra (Tanjug) – Privreda Srbije ima velike potencijale da nastupi na alžirskom tržištu ali su joj vece šanse ako se udruži sa...   Savoir Plus

Copyright Ambassade d'Algérie en Serbie 2015 • Tous droits réservés