ALŽIRSKA ZAJEDNICA U SRBIJI SLAVI SA ŽAROM I RADOŠĆU PRAZNIK BAJRAM I KVALIFIKACIJE ALŽIRA NA SVETSKO PRVENSTVO U FUDBALU

– Beograd : Tokom prijema koji je priredio G. Abdelkader Mesdoua, Ambasador Alžira u Srbiji, u petak, 27. novembra 2009. u hotelu Hajat u Beogradu, alžirska zajednica u Srbiji slavila je sa žarom i radošću praznik Bajram i sjajne kvalifikacije nacion

Comments are closed.

Copyright Ambassade d'Algérie en Serbie 2015 • Tous droits réservés