ZAVRŠENE AKTIVNOSTI 4. SEDNICE MEŠOVITE KOMISIJE ZA ALŽIRSKO-RUSKU SARADNJU

Alžir, APS (MSP), 01/07/2010 “ Aktivnosti 4. sednice Mešovite komisije za ekonomsku, trgovinsku, naučnu i tehničku alžirsko-rusku saradnju završene su potpisivanjem zapisnika sa ovog sastanka

Comments are closed.

Copyright Ambassade d'Algérie en Serbie 2015 • Tous droits réservés