PROSLAVA DANA AFRIKE U SRBIJI

Beograd, 27. maj 2013.: Diplomatske misije afričkih zemalja, akreditovane u Srbiji proslavile su 27.maja 2013.godine u Muzeju afričke umetnosti u Beogradu, Dan Afrike koji se ove godine podudara sa 50.godišnjicom osnivanja Afričke unije …

Comments are closed.

Copyright Ambassade d'Algérie en Serbie 2015 • Tous droits réservés