REVIZIJA USTAVA

Alžir (APS, 16. maj 2014): U skladu sa odlukom, koju je Predsednik Abdelaziz Bouteflika doneo 7. maja na sednici Saveta ministara, predsedništvo Republike je pozvalo političke stranke, nacionalne organizacije i udruženja i predstavnike korporativnog sektora da pristupe partnerskim konsultacijama o reviziji Ustava.

Comments are closed.

Copyright Ambassade d'Algérie en Serbie 2015 • Tous droits réservés