U ALŽIRU ODRŽAN SASTANAK VISOKIH ZVANIČNIKA POKRETA NESVRSTANIH ZEMALJA, ZADUŽEN ZA PRIPREMU MINISTARSKE KONFERENCIJE POKRETA

Alžir, 26. maj 2014: U prisustvu Ministra spoljnih poslova G. Ramtane Lamamra, 26. maja 2014, u Palati Nacija u prestonici Alžiru, otvoren je 17. ministarski sastanak Pokreta nesvrstanih zemalja (PNZ) na nivou visokih zvaničnika …

Comments are closed.

Copyright Ambassade d'Algérie en Serbie 2015 • Tous droits réservés