REVIZIJA USTAVA: PROCES ULAZI U SVOJU ZAVRŠNICU

ALŽIR-14/12/2015. Predsednik Republike, Abdelaziz Bouteflika, predsedavao je sednici Saveta u užem sastavu, koja je održana  u prestonici Alžiru i na kojoj je razmatran prednacrt revizije Ustava, čime je ovaj proces ušao u završnu fazu.

Pored Predsednika Buteflike, u radu Saveta u užem sastavu, učestvovali su: premijer, Abdelmalek Selal, državni Ministar Direktor kabineta Predsdništva Republike, Ahmed Ujahija, državni Ministar, specijalni savetnik Predsednika Republike, Tajeb Belaiz, zamenik Ministra Nacionalne odbrane, načelnik Genralštaba Narodne nacionalne Armije, general vojske, Ahmed Gaid Salah, Ministar pravde, čuvar pečata, Tajeb Luh i Bualem Besaieh, savetnik Predsednika Republike.

Ovim sastankom, rad na reviziji najvišeg pravnog akta države, tokom koga su konsultovani politički akteri kao i akteri iz civilnog i akademskog sektora,  ulazi u njegovu završnicu.

Naredni sastanci biće posvećeni finalizaciji ovog prednacrta, pod vođstvom Šefa države.

Predsednik Republike je početkom maja 2014. na sednici svog ministarskog kabineta objavio odluku da se sa političkim akterima, nacionalnim ličnostima i udruženjima započne konsultativni proces o reviziji Ustava.

G.Ahmed Ujahija, državni Ministar, Direktor kabineta, koga je Predsednik države zadužio da sprovede konsultacije o postizanju saglasnosti oko Ustavnih promena,  imao je tokom juna i jula meseca 2014. godine, susrete sa eminentnim nacionalnim ličnostima, političkim strankama, organizacijama i akademskim krugovima od kojih su neki dostavili i pismene priloge o tome.

Cilj revizije je da se najviši pravni akt države prilagodin ustavnim zahtevima nastalim usled ubbrzanog razvoja alžirskog društva i dubokih promena kroz koje prolazi savremeni svet.
Izvor : APS

Comments are closed.

Copyright Ambassade d'Algérie en Serbie 2015 • Tous droits réservés