ALŽIR-FRANCUSKA : POTPISIVANJE SPORAZUMA O INSTITUCIONALNOJ SARADNJI U BORBI PROTIV TERORIZMA

ALŽIR, APS, 22/12/2015: Alžir i Francuska su potpisale u ponedeljak u Alžiru, sporazum o institucionalnoj saradnji dva pravosuđa koji se odnosi na oblasti borbe protiv terorizma, kaznenu politiku i brigu o maloletnim licima.

Ovaj sporazum, koji su potpisali Ministar pravde i čuvar državnog pečata, Tajeb Luh i njegova francuska koleginica, Kristijan Tobira ima za cilj da se „unapređenjem razmene znanja i stručnosti ojača bilateralna saradnja“ između dve zemlje.

Sporazum uključuje i aspekt koji se odnosi na monitoring predhodno definisanih aktivnosti, kao što je unapređenje saradnje između obrazovnih institucija za pravosudne struke i bratimljenje pravosudnih institucija.

Comments are closed.

Copyright Ambassade d'Algérie en Serbie 2015 • Tous droits réservés