Alžir izabran da predsedava Afričkom mehanizmu za policijsku saradnju (AFRIPOL)

U organizaciji Generalne uprave za nacionalnu bezbednost (DGSN) i u saradnji sa Komisijom Afričke unije (AU), u Alžiru je od 14. do 16.maja, održana prva Generalna skupština AFRIPOL-a, na kojoj su učestvovali šefovi policija afričkih zemalja i funkcioneri na čelu međunarodnih i regionalnih policijskih institucija. Po završetku rada skupštine, Alžir je izabran da rukovodi radom AFROPOL-a u naredne dve godine.

Pored imenovanja predsednika i članova upravnog odbora, i definisanja opšteg okvira za saradnju izmedju policijskih instanci, kako na nacionalnom, tako i na regionalnom, kontinentalnom i međunarodnom nivou, učesnici su raspravljali i o poslovnicima Generalne skupštine i Upravnog odbora.

Ovaj skup, koji je održan pošto su šefovi država i Vlada afičkih zemalja usvojili odgovarajuću pravnu regulativu na 28.redovnom zasedanju Afričke unije, koje je održano krajem januara 2017 u Adis Abebi, imao je za cilj da delotvorno sprovede u praksu mehanizam AFROPOL-a, odnosno organizacije za afričku policijsku saradnju, osnovane radi unapređenja „efikasnosti“ rada afričkih policijskih službi, kroz razmenu informacija i iskustava u oblasti borbe protiv međunarodnog kriminala i terorizma, i pružanja međusobne tehničke pomoći.

Ovaj mehanizam će unaprediti regionalnu policijsku saradnju i približiti stavove šefova policija o pitanjima vezanim za procene rizika, definisanja politika, jačanja institucionalnih kapaciteta policija u oblasti obučavanja, forenzike, i upravljanja policiskim službama čija je dužnost da brinu o poštovanju ljudskih prava, pravdi i jednakosti.

Comments are closed.

Copyright Ambassade d'Algérie en Serbie 2015 • Tous droits réservés