Libijska kriza: sastanak Ministara spoljnih poslova Alžira, Egipta i Tunisa u gradu Alžiru

U okviru konsultacija između Alžira, Egipta i Tunisa, Ministri spoljnih poslova Abdelkader Mesahel (Abdelkader Messahel), Samah Šukri (Samah Choukri) i Kmaies Džihnaui (Khmaies Djihnaoui), sastaće se 5. i 6. juna 2017. u prestonici Alžiru kako bi razmotrili situaciju u Libiji, u svetlu   najnovijih događaja na političkom i bezbednosnom planu.

Na sastanku će Ministri razmotriti i korake koje su preduzeli sami Libijci, zemlje susedi Libije, ostali članovi međunarodne zajednice kao i korake koji se sprovode u okviru ovih tripartitnih konsultacija i koji imaju za cilj  da podrže libijske strane na njihovom putu definitivnog rešavanja krize u kojoj se nalazi ova bratska i susedna zemlja.

Comments are closed.

Copyright Ambassade d'Algérie en Serbie 2015 • Tous droits réservés