Libijska kriza: tripartitni sastanak u Alžiru

U okviru napora koje Alžir, Egipat i Tunis, zemlje susedi Libije, ulažu u rešavanje libijske krize, ministri spoljnih poslova ove tri zemlje sastali su u prestonici Alžiru, kako bi razmotrili situaciju u svetlu najnovijih političkih i bezbednosnih dešavanja u Libiji.

Na sastanku održanom u ponedeljak  5.juna  2017. u Alžiru, ministri spoljnih poslova Alžira, Tunisa i Egipta istakli su neophodnost uzdržavanje od preduzimanja bilo kojih  mera  koje bi mogle da podriju proces traženja političkog rešenja za krizu u Libiji i ponovili njihovu podršku političkom rešenju  koje se traži kroz inkluzivni dijalog, uz odbacivanje bilo kakvog uplitanja sa strane i vojne opcije.

U alžirskoj ministarskoj Deklaraciji za podršku inkluzivnom političkom rešavanju krize u Libiji, kojom je okončan rad tripartitnog sastanka o Libiji, ministar spoljnih poslova Alžira, Abdelkader  Messahel (Abdelkader Mesahel) i  njegove kolege iz Tunisa i Egipta, Samah Chokri (Samah Šokri) i Khemaies Jhinaoui (Hemaies Djinaui) istakli su « da je od imperativnog značaja da se ne pribegne nasilju niti da se preduzmu bilo kakve mere koje bi ugrozile političko rešavanje situacije u Libiji jer bi to produžilo patnju libijskog naroda, posebno na privedenom i humanitarnom planu”.

Oni su takođe istakli značaj da se čvrsto ostane na nepromenjenim pozicijama njihovih zemalja o rešavanju libijske krize, pozicijama koje prevashodno počivaju na principima očuvanja teritorijalnog integriteta, suvereniteta i jedinstva Libije kao i na iznalaženju političkog rešenja kao jedinog mogućeg i to kroz kroz inkluzivni dijalog, i odbacivanje bilo kakvog stranog uplitanja  i vojne opcije.

U ministarskoj Deklaraciji iz Alžira za podršku inkluzivnom političkom rešavanju krize u Libiji upozorava se na “uticaj pogoršavanja situacije na bezbednost i stabilnost Libije i čitavog regiona, situacije koja služi interesima terorističkih grupa i otvara im put da prošire svoje kriminalne aktivnosti” i ukazuje na značaj jačanja saradnje i razmene podataka između bezbednosnih službi tri zemlje.

Pošto su pozdravili napore koje Alžir, Egipat i Tunis ulažu u cilju približavanja stavova libijskih strana, povezivanja svih aktera i proširivanja osnove za dogovor, ministri tri zemlje su ponovili njihovu potpunu posvećenost davanju podrške Libiji i njihovu spremnost da budu uz nju tokom procesa traženja političkog rešenja u skladu sa odredbama libijskog političkog sporazuma.

Comments are closed.

Copyright Ambassade d'Algérie en Serbie 2015 • Tous droits réservés