Mesahela primila Predsednica Vlade Ana Brnabić

Ministra spoljnih poslova Abdelkadera Mesahela (Abdelkader Messahel), koji je boravio u zvaničnoj poseti Republici Srbiji primila je Predsednica Vlade  Ana Brnabić.

Sagovornici su razgovarali o bilateralnim odnosima kao i putevima i načinima da se oni učvrste. Gđa Brnabić i g.Mesahel su podsetili i na istorijske odrednice  u odnosima Srbije i Alžira koje treba da posuže kao nadahnuće za razvoj i učvršćivanje veza saradnje između dve zemlje.

Istakli su i potrebu da se iskoriste sve prilike za saradnju, koje postoje sa obe strane, kako bi se povećao obim privredne i trgovinske razmene.

G. Mesahel je govorio i o međunarodnim i regionalnim pitanjima od obostranog interesa, na prvom mestu o borbi protiv terorizma i ilegalnih migracija. Obe strane su ponovile svoju volju da u borbi protiv ovih pojava, zajednički rade na međunarodnom planu.

g. Mesahel je obavestio gđu Brnabić o naporima koje Alžir ulaže u unapređivanje mira i tolerancije. Stim u vezi govorio je o Rezoluciji koju je usvojila Generalna Skupština Ujedinjenih Nacija i kojom je 16. maj ustanovljen kao dan posevećen ideji « Živeti zajedno ».

Gđa Brnabić je pokazala veliko interesovanje za ovu inicijativu, potvrdivši da se joj se Srbija bezrezervno pridružuje.

Comments are closed.

Copyright Ambassade d'Algérie en Serbie 2015 • Tous droits réservés