Sastanak Ministara spoljnih poslova Arapsko-magrebske unije (AMU) Države i organizacije sa interesovanjem primile poziv koji je uputio Alžir – Ponedeljak, 26. novembar 2018.

Države i organizacije pozdravile su poziv Alžira na što hitnije održavanje sastanka Ministara spoljnih poslova Arapsko-magrebske unije, karakterišući ga kao priliku « za obnovu izgradnje Magreba » .

Evropska Unija (EU) je « sa interesovanjem » primila predlog Alžira o organizaciji sastanka Ministara  spoljnih poslova Arapsko-magrebske unije, izjavio je portparol EU, obrazlažući da je « po pravilu, svaka konstruktivna inicijativa koja može doprineti dobroj regionalnoj saradnji, dobrodošla ».

Sa svoje strane, Predsednik komisije Afričke Unije, Musa Faki Mahamat (Moussa Faki Mahamat) je « sa zadovoljstvom » konstatovao alžirsku inicijativu. 

« G.Musa Faki Mahamat ohrabruje sve države članice AMU-e da rade na što skorijem održavanju predloženog sastanka, a na opštijem planu, da rade na izgradnji Magreba », kaže se u saopštenju ovog tela Afričke Unije.

G.Faki Mahamat je podsetio da su regionalne ekonomske zajednice « stubovi Afričke Unije ».

Istovremeno je ustvrdio da će « obnova AMU-e značajno doprineti jačanju procesa integracija na kontinentu ».

Faki Mahamat je rekao da će to “olakšati tekuće institucionalne reforme Afričke unije, čiji je jedan od aspekata bolja podela poslova između kontinentalnog i regionalnog nivoa”.

Sa svoje strane, generalni sekretar Arapske lige g.Ahmed Abul Geit (Ahmed Aboul Gheit)  pozdravio je poziv Alžira, navodeći u jednoj izjavi da “ova inicijativa odražava značaj koji Alžir pridaje obnovi Arapsko-magrebske unije i obnavljanju redovnih sastanaka različitih tela AMU-e».

« Zajednički rad pet zemalja koje čine Arapsko-magrebsku uniju samo može da ojača napore Arapske Lige », izjavio je portparol genralnog sekretara svearapske organizacije, g. Mahmud Afifi (Mahmoud Afifi).

U saopštenju koje je objavljeno posle poziva Alžira, Ministar spoljnih poslova Mauritanije je izjavio da «podržava što hitnije sazivanje sastanka ministara spoljnih poslova AMU-e i želi da mu u što skorije vreme  bude domaćin».

U tom kontekstu, konsultativni savet Arapsko-magrebska unije (AMU) naveo je da se potvrda značaja alžirskog predloga o održavanju sastanka Saveta ministara inostranih poslova AMU-e ogleda i u pozitivnom odjeku ove inicijative za oživljavanje bilateralnih i multilateralnih akcija, među regionalnim i arapskim organizacijama.

Govoreći na marginama studijskog dana posvećenog temi « prilagođavanja kazni lišavanja slobode », generalni sekretar savetodavnog veća AMU-e , g. Said Mokadem ukazao je na postojanje povoljnog trenda u prilog prihvatanja alžirskog predloga o održavanju sastanka Saveta ministara spoljnih poslova u najkraćem roku.

Predstavnici Organizacije islamske saradnje (OIS), istakli su značaj alžirske inicijative zahvaljujući kojoj je moguća « obnova rada tela AMU-e », posebno se osvrnuvši « na inicijativu Alžira koja ima za cilj rešavanja sporova, konsolidaciju odnosa unutar Magreba i obnavljanje rada na magrebskim poslovima».

Reagujući na ovaj alžirski poziv, portparol Ministarstva spoljnih poslova Francuske izjavio d je a je njegova zemlja « sa velikim interesovanjem » primila k znanju zahtev koji je Alžir uputio Generalnom sekretaru AMU-e.

 “… Francuska je sa velikim interesovanjem primila k znanju alžirski zahtev upućen Generalnom sekretaru AMU-e da se u najkraćem mogućem roku organizuje sastanak Saveta ministara spoljnih poslova Arapsko-magrebske Unije » , kaže se u saopštenju Ke d’Orseja.

On je tom prilikom podsetio da je Francuska « već imala priliku da pokaže svoju privrženost dijalogu između zemalja Magreba, sa kojima održava izuzetno bliske odnose ».

Alžir se zvanično obratio Generalnom sekretaru AMU-e pozivajući ga da u najkraćem roku organizuje sastanak Saveta ministara spoljnih poslova zemalja AMU-e, što predstavlja inicijativu koja je direktno u skladu sa dubokim i mnogo puta izrečenim uverenjem Alžira o neophodnosti obnove izgradnje magrebskog prostora i reaktiviranju njegovih tela », kaže se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova.

Comments are closed.

Copyright Ambassade d'Algérie en Serbie 2015 • Tous droits réservés