U svom obraćanju u Centru za međunarodne strateške studije u Vašingtonu , g. Mesahel je istakao doprinos Alžira međunarodnoj i regionalnoj stabilnosti

VAŠINGTON – U svom obraćanju u Centru za međunarodne strateške studije u Vašingtonu, u ponedeljak 28.januara, Ministar spoljnih poslova Abdelkader Mesahel (Abdelkader Messahel)  podsetio je da spoljna politika Alžira, utemeljena na trojstvu, a to su: nemešanje u unutrašnje stvari država, držanje svih strana na podjednakom odstojanju, i vlasništvo tih strana nad procesom traženja i iznalaženja rešenja, mu danas obezbeđuje nezavisnost pri odlučivanju, do čega veoma drži i što mu omogućava da da svoj doprinos međunarodnoj i regionalnoj stabilnosti.

Abdelkader Mesahel je ukazao da krize i konflikti ne jenjavaju, pre svega iz razloga ne poštovanja ovih principa, a posebno principa ne mešanja u untrašnje stvari država, ne pribegavanja sili i promociji političkih i mirnih rešenja.

Potvrdio je da čvrsto uverenje da je sukobe moguće rešavati vojnim sredstvima, takođe izaziva zabrinutost jer se time samo produžava trajanje kriza umesto što se doprinosi njihovom rešavanju.

Ministar spoljnih poslova je s tim u vezi, ponovio stav podrške Alžira naporima Ujedinjenih Nacija u traženju rešenja za krizu u Libiji, istakavši istovremeno, da njegova zemlja odbacuje bilo kakvo spoljno uplitanje i da je neophodno da sami Libijci, kroz među-libijski dijalog, dođu do sopstvenog rešenja.

Što se tiče Malija, g.Mesahel je potvrdio da je Alžir i dalje posvećen davanju podrške naporima koje ulažu akteri u Maliju kako bi sproveli sporazum o miru i pomirenju koji je rezultat Alžirskog Procesa.

G. Abdelkader Messahel je takođe ponovio da je Alžir posvećen principu samoopredeljenja naroda Zapadne Sahare, potsetivši s tim u vezi, na podršku Alžira naporima generalnog sekretara OUN i njegovog ličnog izaslanika za Zapadnu Saharu, g.Horsta Kelera (Horst Köhler).

Na globalnom planu, Ministar spoljnih poslova je izrazio potpunu privrženost Alžira poštovanju međunarodnog prava kao i u vrednostima medijacije i dijaloga kao adekvatnih načina da se smire tenzije i reše krize i konflikti.

Comments are closed.

Copyright Ambassade d'Algérie en Serbie 2015 • Tous droits réservés