Alžir pozdravlja zalaganje zemalja Južnoafričke razvojne zajednice (SADC) u prilog saharske stvari

Drugog dana rada Konferencije solidarnosti sa Saharskom Arapskom Demokratskom Republikom (SADR), koja je organizovana u glavnom gradu Južne Afrike, Ramtan Lamamra (  Ramtane Lamamra) je pozdravio zalaganje zemalja članica SADC u prilog saharaske stvari, ocenivši da je održavanje konferencije solidarnosti sa narodom Zapadne Sahare, “pravovremena” i “relevantna” incijativa.

Podsetivši na podršku koju je Alžir pružao svim afričkim borbama za nezavisnost i suverenitet, g.Lamamra je u ovom kontekstu pojasnio da je stav Alžira po pitanju Zapadne Sahare u tom istom duhu radi iznalaženja rešenje za sukob koji traje više od 40 godina.

Izrazivši svoje zadovoljstvo zbog održavanja konferencije solidarnosti sa narodom Zapadne Sahare u zemlji istorijskog južnoafričkog vođe,  Nelsona Mandele, potpredsednik Vlade, je podvukao da se konferencija održava u okolnostima pojačane aktivnosti ličnog Izaslanika GS OUN za Zapadnu Saharu, Horsta Kelera (Horst Kohler) na oživljavanju pregovora između strana u sukobu, Maroka i Fronta Polisario, radi postizanja dugoročnog i pravednog rešenja kojim se narodu Zapadne Sahare garantuje pravo na samoopredeljenje, u okviru rezolucija Ujedinjenih Nacija.

Tim povodom, šef alžirske diplomatije izrazio je žaljenje zbog “odsustva volje Maroka” u procesu rešavanja ovog sukoba.

G.Lamamra je ukazao da to istovremeno podrazumeva i “izazov” i stalnu “mobilizaciju” u odbrani poštovanja pravde i legalnosti.

U tom cilju, g.Lamamra je podvukao značaj uključivanja Afričke Unije u ovaj proces, i to, kako na opštem planu, tako i na planu usvajanja mehanizama koji bi mogli da predstavljaju odgovor na pitanja koja brinu narod Zapadne Sahare.

Ministar spoljnih poslova je naveo da je jedno od njih i pitanje ljudskih prava na saharskim teritorijama pod okupacijom Kraljevine Maroka i pozvao da se njihovo kršenje okonča.

Pored toga naveo je i krađu saharskih prirodnih resursa od strane Maroka, u okviru trgovinskih sporazuma sa Evropskom Unijom, pojasnivši da ovo pitanje izaziva zabrinutost i da bi njime trebalo da se pozabave zemlje članice Afričke Unije.

Šef alžirske diplomatije je ovom prilikom ponovio podršku Akžira, kao zemlje suseda, naporima koje ulaže Horst Keler u traženju rešenja za konflikt u Zapadnoj Sahari, uz uveravanja da će Alžir ostati veran svoj tradiciji solidarnosti sa saharskim izbeglicama.

Izvor : APS

Comments are closed.

Copyright Ambassade d'Algérie en Serbie 2015 • Tous droits réservés