Nova aerodromska zgrada na alžirskom aerodromu otvorena za putnike

Ovaj ogromni, ultramoderni objekat, kapaciteta od 10 miliona putnika godišnje, nesumnjivo će doprineti da grad Alžir postane regionalni centar vazdušnog saobraćaja.

Objekat nove aerodromske zgrade osmišljen je da odgovori na stalno povećanje broja putnika iz prestonice, kao i na zahteve za boljom organizacijom prevoza do aerodroma i unapređenjem njihovog kvaliteta.

Novi terminal zauzima središno mesto u planu razvoja međunarodnog aerodroma grada Alžira koji obuhvata period do 2032. Ovim planom koji je izradilo preduzeće za upravljanje uslugama i aerodromskim infrastruktirnim objektima u gradu Alžiru (SGSIA) i koji su vlasti odobrile 2009 predviđena je izgradnja još jednog aerodroma u gradu Alžiru 2028.

Ovaj terminal koji je namenjen za letove prema Evropi i Americi omogućava aviokompanijama da osnuju platforme za svoja prometna središta “Hub”.

Odlučeno je da Air Algérie bude prva kompanija koja će koristiti novi terminal za svoj let na liniji za Pariz.

Istovremeno sa stavljanjem u funkciju nove aerodromske zgrade, u ponedeljak je uvedena i železnička linija sa železničke stanice Agha do alžirskog aerodroma, preko Bab Ezzouar.

Vozovi na ovoj liniji saobraćaju u oba pravca, na svakih sat vremena, od 5:00 do 21:00.

Nov terminal na Međunarodnom aerodromu Houari-Boumediene u gradu Alžiru koji je otvoren za putnike u ponedeljak je učinio da Alžir postane raskršće za razmenu posebno između Evrope i Afrike.

Comments are closed.

Copyright Ambassade d'Algérie en Serbie 2015 • Tous droits réservés