Zapadna Sahara / Saopštenje Ministarstva spoljnih poslova

Savet bezbednosti je upravo obnovio mandat misije MINURSO na ograničeni period od šest meseci, uputivši tom prilikom obema stranama u sukobu, Kraljevini Maroko i Frontu Polisario, hitan apel da započnu sa istinskim pregovorima, u dobroj veri i bez predhodnog uslovljavanja, kako bi se došlo do pravednog, trajnog i obostrano prihvatljivog rešenja kojim se narodu Zapadne Sahare obezbeđuje ostvarenje prava na samoopredeljenja.

Alžir izražava zadovoljstvo time što je više članica, a posebno Južnoafrička Republika i Ruska Federacija, predložilo konstruktivne ideje koje doprinose konkretizaciji nove dinamike, koju Generalni sekretar OUN i  njegov specijalni izaslanik predsednik Horst Keler priželjkuju da vide na delu.

Kao zemlja sused, Alžir će nastaviti da sa odgovornošću i nadom, pruža svoju punu podršku procesu kojim rukovodi Horst Keler.

Alžir ponovo ohrabruje obe strane u ovom sukobu koji koji već predugo traje, da uđu u ozbiljne pregovore u cilju iznalaženja pravednog i konačnog rešenja kojim se narodu Zapadne Sahare obezbeđuje da se samoopredeli kako je to predviđeno Rezolucijom 2468 (2019) i čime će se osloboditi sav stvaralački potencijal za izgradnju Velikog Magreba koji svi narodi koji u njemu žive svim srcem priželjkuju.

 

Comments are closed.

Copyright Ambassade d'Algérie en Serbie 2015 • Tous droits réservés