Monthly Archives: November 2019

IZBORI

U skladu sa sistemskim zakonom Br.19-08 od 14.septembra 2019. koji sadrži izmene i dopune sistemskog zakona o izbornom sistemu Br.16-10 od 25.avgusta 2016, a...   Savoir Plus

Obeležavanje 1.novembra 1954.

Ceremonija podizanja državne zastave organizovana je u Ambasadi Alžira u Beogradu, 31.oktobra 2019. u ponoć, čime je obeležena 65.godišnjica početka Revolucije od 1.novembra 1954....   Savoir Plus

Copyright Ambassade d'Algérie en Serbie 2015 • Tous droits réservés