IZBORI

U skladu sa sistemskim zakonom Br.19-08 od 14.septembra 2019. koji sadrži izmene i dopune sistemskog zakona o izbornom sistemu Br.16-10 od 25.avgusta 2016, a kako bi naši sunarodnici koji žive u Srbiji, ostvarili svoje biračko pravo, glasanje na predsedničkim izborima zakazanim za 12.decembra 2019. biće organizovano od subote 07. do četvrtka 12. decembra 2019, u vremenu od 08:00 do 19:00 sati.

*****

Poštovana gospođo, poštovani gospodine,

Imam čast da vas obavestim da će u vezi održavanja predsedničkih izbora, glasanje biti organizovano u sedištu Ambasade Alžira u Beogradu, od subote 07.decembra do četvrtka 12.decembra 2019. kao i da će u skladu sa članom 54, sistemskog zakona Br.16-10 od 25.avgusta 2016, kojim se reguliše izborni sistem, alžirski građani, koji su upisani u birački spisak, a koji nisu u mogućnosti da lično glasaju, moći da ostvare svoje biračko pravo davanjem punomoćja, i to u sledećim slučajevima:

  1. Ukoliko su zbog bolesti na bolničkom ili kućnom lečenju;
  2. Ukoliko imaju ozbiljna i/ili trajna telesna oštećenja;
  3. Ukoliko žive izvan mesta prebivališta i/ili su na putu i/ili imaju radnu obavezu u dane glasanja;
  4. Ukoliko predaju ili studiraju na fakutetima izvan vilajeta u kojima imaju prebivalište;
  5. Ukoliko se trenutno nalaze u inostranstvu;
  6. Ukoliko su pripadnici interventnih službi koji na dan glasanja imaju radnu obavezu.

Birači koji pripadaju jednoj od ovih kategorija i koji žele da glasaju putem punomoćja, mogu dođu u Ambasadu, najkasnije do 09.decembra 2019. i opunomoće lice, koje obavezno mora biti upisano u birački spisak.

  • Svaki opunomoćenik može da ima samo jedno punomoćje.
  • Opunomoćenik ne mora da bude prisutan prilikom davanja punomoćja.

Međutim, birači koji zbog svojih teškoća nisu u mogućnosti da dođu u sedište Ambasade da bi dali punomoćje, mogu da u nadležnim administrativnim instancama zemlje prijema, sačine dokument koji im omogućava da glasaju putem punomoćja.

Mole se građani na koje se ovo odnosi da se obrate kunzularnom odeljenju Ambasade  radi dodatnih obaveštenja o ovom postupku.

 

Adresa: Maglajska 26b, 11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 (0) 11 367.12.11/367.12.13

Fax: +381 (0) 11 266.82.00

Email: ambalgerie-serbie@Eunet.rs

 

Ambasador

Abdelhamid CHEBCHOUB

GLASANJE NA OSNOVU OVLAŠĆENJA:

I

Ja, dole potpisani/potpisana……………………………………………………………

 

Prezime  opunomoćioca:………………………………………………………….

Ime:………………………………………………………………………………………

Zanimanje:…………………………………………………………………………….

Datum i mesto rođenja:…………………………………………………………..

Prebivalište:…………………………………………………………………………..

Upisan/upisana u birački spisak u : …………………………………………..

Biračko mesto Br.: …………………………………………………………………

 

Dajem punomoćje da glasa umesto mene:  ………………………………..

 

II

 

G./Gđa

Prezime opunomoćenika:………………………………………………………….

Ime:………………………………………………………………………………………

Zanimanje:……………………………………………………………………………..

Datum i mesto rođenja:

Prebivalište:

Upisan/upisana u birački spisak u :

Biračko mesto Br.:

 

 

 

Sačinjeno u……………,dana…….

 

 

Overa dokumenta

 

Pečat i potpis organa koji je overio dokument

Comments are closed.

Copyright Ambassade d'Algérie en Serbie 2015 • Tous droits réservés