Alžir osuđuje i odbacuje uplitanje Evropskog parlamenta u njegove unutrašnje stvari

Na inicijativu šarolike grupe pristrasnih (ostrašćenih) parlamentaraca, Evropski parlament je osiono, sebi uzeo za pravo da odlučuje o političkom procesu koji je u toku u našoj zemlji, i to upravo u trenutku kada se Alžirci spremaju da, na potpuno demokratski i transparentan način, izaberu novog predsednika Republike.

Evropski parlamentarci su čak, sebi drsko dali za pravo da traže da Alžirski parlament izmeni zakone koje su naši poslanici suvereno usvojili.  Ovim činom, Evropski parlament je pokazao prezir ne samo prema alžirskim institucijama već i prema mehanizmima bilateralnih konsultacija, koji su predviđeni Sporazumom o pridruživanju i u koje spadaju i  konsultacije u parlamentarnoj oblasti. A pre svega je potvrdio, na inicijativu poslanika predlagača, da od sada, otvoreno promoviše njihovu agendu izazvanog haosa, koju su oni, nažalost, sproveli u mnogim bratskim zemljama.

U prilog tome govori i hvalospev koji je jedan od evropskih parlamentaraca izrekao o kolonijalnoj vladavini, koja je prema njegovim rečima, tokom 132 godine kolonijalne okupacije Alžira, omogućila slobodno praktikovanje veroispovesti.

Alžir osuđuje i odbacije, i po formi i po sadržaju, ovoj akt grubog uplitanja u njegove untrašnje stvari i zadržava pravo da pomno preispita sveukupne odnose sa svim evropskim institucijama, u svetlu onoga što te institucije zapravo afirmišu kao vrednosti dobrosusedstva, otvorene saradnje i uzajamnog poštovanja u dijalogu.

Comments are closed.

Copyright Ambassade d'Algérie en Serbie 2015 • Tous droits réservés