COVID-19

U okviru borve protiv širenja epidemije bolesti COVID-19, uzrokovane koronavirusom, i nakon što je Predsednik Republike Srbije proglasio vanredno stanje 15.marta 2020. Ambasada Alžira u Beogradu podseća alžirske državljane, koji borave u Srbiji, na mere predostrožnosti koje sprovode srpske vlasti i kojih svi moraju bezuzlovno da se pridržavaju/

• ZATVARANJE ŠALTERA UPRAVE NA DRŽAVNOM I LOKALNOM NIVOU;
• ZABRANA IZLASKA IZ STANOVA I KUĆA ZA OSOBE STARIJE OD 65.GODINA POD PRETNJOM PLAĆANJA KAZNE U VISINI 150.000 RSD;
• OTKAZIVANJE SVIH TURISTIČKIH ARANŽMANA DO 15.MAJA 2020;
• ZABRANA IZVOZA PREHRAMBENIH PROIZVODA I LEKOVA U TRAJANJU OD 30 DANA;
• ZATVARANJE DRŽAVNIH GRANICA SRBIJE ZA SVE STRANCE IZUZEV ZA DIPLOMATE I STRANCE KOJI IMAJU BORAVAK U SRBIJI (A KOJI ĆE IPAK, MORATI DA BUDU U SAMOIZOLACIJI UKOLIKO DOLAZE IZ ZEMALJA U KOJIMA SU ŽARIŠTA KORONAVIRUSA);
• STRANI DRŽAVLJANI KOJI BORAVE U SRBIJI, ČLANOVI DIPLOMATSKIH MISIJA I KANCELARIJA MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA KAO I ČLANOVI NJIHOVIH PORODICA KOJI SU IZUZETI IZ PRIVREMENE ZABRANE ULASKA NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE MORAJU DA BUDU U SAMOIZOLACIJI U TRAJANJU OD:

  • 28 DANA ZA ONE KOJI DOLAZE IZ ZEMALJA NAJVIŠE POGOĐENIH PANDEMIJOM (ITALIJA, ŠPANIJA, AUSTRIJA, ŠVAJCARSKA, SLOVENIJA, GRČKA);
  • 14 DANA ZA ONE KOJI DOLAZE IZ OSTALIH ZEMALJA.

 

  • ZA NOVOPRIDOŠLE ČLANOVE, NADLEŽNIM ORGANIMA SE PODNOSI ZAHTEV ZA IZDAVANJE BORAVIŠNE DOZVOLE
  • NAČIN NA KOJI SE PRIMAJU NA BOLNIČKO LEČENJE I LEČENJE NA KOJE IMAJU PRAVO SU ISTI KAO I ZA SRPSKE DRŽAVLJANE. –
  • ZATVARANJE DEČIJIH VRTIĆA, OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA I FAKULTETA, DO DALJNJEG.
  • DELIMIČNO ZATVARANJE MESTA DRUŠVENOG OKUPLJANJA (RESTORANA, KAFIĆA, SPORTSKIH SALA; ZABRANA OKUPLJANJA U ZATVORENOM PROSTORU ZA VIŠE OD 50 OSOBA.

Comments are closed.

Copyright Ambassade d'Algérie en Serbie 2015 • Tous droits réservés