Monthly Archives: April 2020

SAOPŠTENJE

Ambasada Alžira u Beogradu obaveštava alžirske državljane sa stalnim prebivalištem u Alžiru, koji su zbog restriktivnih mera koje se sprovode u borbi protiv širenja...   Savoir Plus

SAOPŠTENJE

Alžir, kao i sve ostale države sveta, bori se protiv širenja pandemije bolesti  Covid-19, koju izaziva virus korona, pandemije koja ugoržava zdravlje stanovništva i...   Savoir Plus

Copyright Ambassade d'Algérie en Serbie 2015 • Tous droits réservés