Referendum o reviziji Ustava: Predsednik Republike poziva birače

U skladu sa članom 149 sistemskog zakona o izbornom sistemu od 22 zul-ka’deh 1437, odnosno 25.avgusta 2016. Predsednik Republike, gospodin Abdelmadžid Tebun (Abdelmadjid Tebboune) potpisao je u utorak, 15.septembra 2020. predsednički dekret kojim se biračko telo poziva na referendum o nacrtu revizije ustava.

Oba skupštinska doma nedavno su usvojila tekst zakona o reviziji Ustava, koji direktno odgovara zahtevima izgradnje moderne države, kroz “sveobuhvatnu reformu” njenih institucija, a sačinjen je u skladu sa elementima koje je ekspertska komisija preuzela iz 5018 predloga koji su joj bila dostavljeni od strane svih segmenata društva, ličnosti od nacionalnog značaja i političkih snaga.

Nacrt revizije Ustava možete pogledati putem sledećih linkova :

na arapskom jeziku

https://www.joradp.dz/FTP/joo-ar/2020/A2020054.pdf

na francuskom jeziku

https://www.joradp.dz/FTP/JOO-FR/2020/F2020054.pdf

Comments are closed.

Copyright Ambassade d'Algérie en Serbie 2015 • Tous droits réservés