Revizija Ustava : Narodna Nacionalna Skupština i Savet Nacije usvojili nacrt zakona

Na plenarnoj sednici održanoj 12.septembra 2020. članovi Saveta Nacije usvojili su nacrt zakona o reviziji Ustava pošto ga je prethodno, 10.septembra, jednoglasno usvojila Narodna Nacionalna Skupština. 

Obrazlažući tekst zakona o ustavnoj reformi pred Komisijom za pravna i administrativna pitanja i slobode Narodne Nacionalne Skupštine, premijer Abdelaziz Džerad (Abdelaziz Djerad) je rekao da će „revizija Ustava omogućiti  da se realizuju preuzete obaveze za izgradnju nove Republike kroz sveobuhvatnu reformu države i njenih institucija “. Nacrtom revizije Ustava „uspostavlja se moderna država u službi građana koja će povrati njihovo poverenje, država u kojoj je politički život rukovođen principima transparentnosti, zakonitosti, odgovornosti za poverena sredstva i kompetentnosti, koji razdvaja novac od političkog života i bori se protiv korupcije“, dodao je premijer, ističući da će će snažno krenuti i u „sveobuhvatnu reformu države u korist jačanja slobode štampe, promocije participativne demokratije i izgradnje slobodnog i aktivnog civilnog društva“.

Nacrt revizije Ustava, koju je inicirao Predsednik Republike g.Abdelmadjid Tebun (Abdelmadjid Tebboune), je potvrda i način da se sprovede jedna od glavnih obaveza koje je on preuzeo na političkom planu, a to je izgradnja nove Republike“.    

Podvlačeći da se ovom revizijom „reguliše istinsko razdvajanje grana vlasti, jačaju oblici parlamentarnog nadzora, omogućava koordinacija i komplementarno delovanje grana vlasti i štite građanska prava i slobode, premijer je istakao da je ovaj nacrt „ veoma važan i odlučujući korak u političkom životu zemlje koji će dati potrebnu snagu za oživljavanje nacionalne ekonomije sprovođenjem uravnotežene i integrativne politike koja treba da obezbedi da građani osete da je Alžir država svih Alžiraca bez diskriminacije i izopštavanja“.

Pošto su oba skupštinska doma, jedan za drugim, usvojila nacrt teksta o reviziji Ustava, Premijer je podsetio da će novi Ustav 1.novembra 2020. biti podnet na izjašnjavanje narodu „koji je vlasnik vlasti, gospodar suvereniteta i koji će slobodno dati svoju poslednju reč o ovom nacrtu“.

Comments are closed.

Copyright Ambassade d'Algérie en Serbie 2015 • Tous droits réservés