Rezultati referenduma o nacrtu ustavnih amandmana

Po završetku glasanja na referendumu o nacrtu ustavnih amandmana, koji je sproveden 01.novembra 2020, predsednik Nezavisne nacionalne izborne komisije  (ANIE), g.Mohamed Šarfi (Mohamed Charfi) saopštio je sledeće preliminarne rezultate glasanja:

Broj upisanih birača : 24.475.310, od kojih 23.568.012 sa prebivalištem u Alžiru i 907.298 u inostranstvu.

Ukupan broj birača koji su izašli na referendum : 5.636.172, od kojih 45.071 birača sa boravkom u inostranstvu.

Ukupan broj validnih listića: 5.023.385

Broj glasača koji su glasali “Za” : 3.355.518, odnosno 66,80%

Broj glasača koji su glasali “Protiv” : 1.676.867, odnosno 33,20 %

Broj ništavnih glasačkih listića : 633.885

Broj spornih glasova : 407.

Comments are closed.

Copyright Ambassade d'Algérie en Serbie 2015 • Tous droits réservés