Saopštenje Ministarstva spoljnih poslova povodom 60.godišnjice rezolucije 1514 (XV) Generalne skupštine OUN

Današnje obeležavanje 60.godišnjice rezolucije 1514. (XV) Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o usvajanju Deklaracije o davanju nezavisnosti kolonijalnim zemljama i narodima, koje se dešava u godini kada Organizacija Ujedinjenih nacija obeležava 75 godina postojanja nudi priliku da se oceni napredak koji je do sada ostvaren na polju dekolonizacije ali i da se sagledaju izazovi  koji sprečavaju da se ovaj posao okonča u svetu.  

To je takođe i prilika da se podsetimo na žrtve koju su kolonijalni narodi podneli kako bi im se priznalo njihovo pravo na samoopredeljenje i nezavisnost, uključujući i na žrtve našeg hrabrog alžirskog naroda, čiji su mirne demonstracije od 11. decembra 1960. direktno uticale da se ubrza  usvajanje rezolucije 1514.

Ova komemoracija pruža nam takođe i priliku da se podsetimo na istorijsku ulogu i veliki doprinos Organizacije Ujedinjenih nacija u emancipaciji mnogih naroda Afrike, Azije i Latinske Amerike i Kariba.

Dok se « Treća međunarodna dekada za iskorenjivanje kolonijalizma » (2011-2020) bliži kraju, odgovornost Ujedinjenih nacija i čitave međunarodne zajednice može se glasno i jasno dovesti u pitanje zbog ogromnog kašnjenja u okončanju procesa dekolonizacije na 17 nesamoupravnih teritorija koje su pobrojane na spisku posebnog komiteta UN za dekolonizaciju.

U Africi, poslednji relikt kolonijalizma je Zapadna Sahara, u kojoj je došlo do zabrinjavajuće eksalacije oružanih tenzija, uz očajničke pokušaje da se izvrši nedostojna trampa na štetu legitimnih prava i težnji naroda Saharavi, koji s pravom očekuje i  jaču podršku međunarodne zajednice i odlučnije delovanje u cilju okončanja procesa dekolonizacije.

Alžir, koji je zbog istorije svoje slavne borbe za nezavisnost postao ključni igrač u pokretu za oslobođenje naroda, želi da nanovo potvrdi svoju solidarnost sa svim narodima na nesamoupravnim teritorijama koji teže da ostvare svoje pravo da raspolažu sami sobom,  pod međunarodno zagarantovanim uslovima, regularnosti, slobode i poštenja. Alžir još jedanput, kategorično odbacuje kolonijalnu ideologiju i iznova potvrđuje svoje duboko uverenje da je završetak dekolonizacije neizbežan svuda u svetu.

Comments are closed.

Copyright Ambassade d'Algérie en Serbie 2015 • Tous droits réservés