Monthly Archives: October 2021

Forum pod nazivom „Doprinos alžirske žene ekonomskom razvoju“ (Alžir, 11-12 decembar 2021.)

Obaveštava se alžirska zajednica u Srbiji da će Generalna konfederacija alžirskih preduzeća (Confédération Générale des Entreprises Algériennes – CGEA)organizuje 11.i 12.decembra 2021 u Međunarodnom...   Savoir Plus

PREMIJER POSETIO UDOVICU STEVANA LABUDOVIĆA, SNIMATELJA ALŽIRSKE REVOLUCIJE

Premijer, Ministar finansija Ajmen Benabderahman (Aïmene Benabderrahmane) je posetio gospođu Ružicu Labudović, udovicu snimatelja alžirske Revolucije, Jugoslovena Stevana Labudovića u njenom domu u Beogradu,...   Savoir Plus

Ministarski sastanak grupe prijatelja za odbranu Povelje OUN

Namarginamasastanka na visokom nivou kojim je obeležena 60.godišnjica održavanja prvog samita Pokreta nesvrstanih zemalja (PNZ), grupa prijatelja za odbranu Povelje ONU, održala je 12.oktobra...   Savoir Plus

GENERAL ARMIJSKOG KORPUSA ŠANEGRIHA SAID (CHANEGRIHA SAÏD), NAČELNIK GENERALŠTABA NACIONALNE NARODNE ARMIJE (ANP) POSETIO JE MEĐUNARODNI SAJAM “PARTNER-2021”

Gospodin General armijskog korpusa Šanegriha Said (Chanegriha Saïd), načelnik Generalštaba Nacionalne narodne Armije prisustvovao je svečanom otvaranju 10. Međunarodnog sajma naoružanja  „Partner-2021“, koji je...   Savoir Plus

Učešče Premijera na sastanku na visokom nivou kojim je obeležena 60. godišnjica održavanja prvog samita Pokreta nesvrstanih (PNZ)

N    Na poziv Predsednika Srbije g. Aleksandra Vučića i Predsednika Azerdejdžana g.llhama Alijeva, predstavnik Predsednika Republike Abdelmadžida Tebuna, (Abdelmadjid Tebboune), g.Premijer Ajmen Benabderahman (Aymen...   Savoir Plus

Izjava gospodina Ramtan Lamamre, Ministra spoljnih poslova i Nacionalne zajednice u inostranstvu povodom otkazivanja ugovora o poljoprivredi i ribarstvu zaključenih između Evropske Unije i Kraljevine Maroko

Sud Evropske Unije upravo je izrekao presudu o otkazivanju sporazuma o poljoprivredi i ribarstvu, koji su zaključeni između Evropske unije i Kraljevine Maroko, bazirajući...   Savoir Plus

Copyright Ambassade d'Algérie en Serbie 2015 • Tous droits réservés