Biografija Ambasadora

Ime : Fatah

Prezime : MAHRAZ

Datum i mesto rođenja: 30. avgust 1958. grad  Alžir

Bračno stanje : oženjen, otac troje dece

Jezici : arapski, francuski, engleski (najviši nivo) ; portugalski (govorni)

Obrazovanje

1978 – 1982 :        Nacionalna škola za administraciju (Odsek diplomatija) ;

1993 :                     Center for the Constructive Resolution (Durban, Južna Afrika) : Kurs o tehnikama pregovaranja u oblasti miroljubivog rešavanja sukoba ;

2006 :                     Diploma srednjeg kursa portugalskog kao stranog jezika;

2013 :                     Berlitz Language Center of Stockholm (Certificate in Advanced  English).

Profesionalno iskustvo

1982 – 1983 :        Šef biroa u Upravi za opšte poslove, Ministarstvo spoljnih poslova;

1985 – 1987 :        Šef biroa za « južnu Afriku », Ministarstvo spoljnih poslova;

1987 – 1991 :        Prvi sekretar u Ambasadi Alžira u Zimbabveu, Malaviju i Bocvani;

1992 :                     Šef biroa za « južnu i istočnu Afriku », Ministarstvo spoljnih poslova;

1992 – 1994 :        Međunarodni posmatrač u  misiji OAJ u Južnoafričkoj Republici, u okviru nadgledanja OUN-a sprovođenja Nacionalnog mirovnog sporazuma za održavanje prvih demokratskih izbora u toj zemlji;

1994 – 1997 :        Poddirektor za « južnu i istočnu Afriku », Ministarstvo spoljnih poslova;

1997 :                    Poddirektor za « zemlje Sahela » (Mali, Niger, Burkina Faso, Čad), Ministarstvo spoljnih poslova;

1998 :                     Ambasada Alžira u Vindhuku, Namibija (pripreme za zvaničnu posetu g.Predsednika Republike);

1997 – 1999 :        Savetnik u kabinetu Ministra za međunarodnu saradnju i poslove Magreba, zadužen za bilateralnu saradnju sa afričkim zemljama i Unijom arapskog Magreba (UMA) ;

1999 – 2001 :        Savetnik u kabinetu delegiranog Ministra za regionalnu saradnju i poslove Magreba, zadužen za bilateralnu saradnju sa afričkim zemljama i Unijom arapskog Magreba (UMA) ;

2001 – 2005 :        Ambasador Alžira u Angoli i u Sao Tome i Pricipe, sa sedištem u Luandi;

2005 – 2009 :        Direktor za zemlje centralne i istočne Evrope, Ministarstvo spoljnih poslova;

2009 – 2015 :        Ambasador Alžira u Švedskoj, na Islandu i u Finskoj, sa sedištem u Stokholmu;

2017 – 2021 :        Ambasador -savetnik Ministra spoljnih poslova.

  • Ambasador Mahraz bio je na čelu brojnih međunarodnih ekspertskih misija za pripremu mešovitih komiteta za međuvladinu saradnju, i učestvovao je na više regionalnih i međunarodnih konferencija.

2021 (novembar) : Ambasador Alžira u Srbiji i u Crnoj Gori

Copyright Ambassade d'Algérie en Serbie 2015 • Tous droits réservés