Matična služba

Zadaci

Matična služba ima sledeće zadatke:

 • Vrši upis izvoda iz matičnih knjiga.
 • Izdavanje matičnih dokumenata.
 • Prenos posmrtnih ostataka.

 

 • Upis matičnih dokumenata

Da bi se preko Ambasade ili Ministarstva spoljnih poslova, dobila dokumenta iz matičnih knjiga, alžirskim državljanima se preporučuje da se obrate Ambasadi, gde će na osnovu originalnih izvoda iz matičnih knjiga rođenih, venčanih ili umrlih i njihove porodične matične knjižice izvršiti njihov upis u konzularne matične knjige.

Tom prilikom moraju se dostaviti na uvid originali izvoda izdati od strane opštine.

 

1.-Upis krštenice

Upis rođenja alžirskog deteta može se izvršiti samo ako je ono rođeno u delokrugu iz nadležnosti konzulata.

 

Dokumenta potrebna za upis

Za upis u konzularnu matičnu knjigu rođenih potrebna su sledeća dokumenta :

 • Original izvoda iz matične knjige rođenih deteta;
 • Izvodi iz matične knjige rođenih oca i majke ili porodična matična knjižica ;
 • Dokaz o alžirskom državljanstvu ili izvodi iz matične knjige rođenih za dva pretka sa očeve strane koji su rođeni u Alžiru, za one koji nisu registrovani.

Posebni slučajevi

 • Za upis deteta rođenog od majke Alžirke van braka dovoljno je da ga je samo majka priznala (Naredba br. 051673 od 22/06/1986).
 • Usvojeno dete može biti upisano u konzularne matične knjige samo pod njegovim pravim prezimenom. (Naredba br. 345/86 od 22/03/1986).
 • Upis rođenja u konzularne matične knjige može se poništiti ili ispraviti samo na osnovu rešenja nadležnog suda koji je rešavao po zahtevu zainteresovanog lica. (Naredba br. 142/87 od 07/03/1987).

 

2.-Upis venčanice:

Venčanice za brakove zaključene u opštinama u Srbiji i u Crnoj Gori, između Alžirke i ne-muslimana, ne mogu se upisati u matične knjige. U slučaju da suprug pređe u islam, uz dokumentaciju za upis venčanice  potrebno je priložiti i potvrdu o njegovom prelasku u islam, izdatu od strane ovlašćenih verskih vlasti.

 

Dokumenta potrebna za upis:

 • Izvod iz matične knjige venčanih iz opštine u kojoj je upisano zaključenje braka;
 • Potvrda o državljanstvu supruga Alžirca ili ukoliko je rođen u Alžiru, njegov izvod iz matične knjige rođenih i izvod iz matične knjige rođenih njegovog oca ukoliko je on rođen u Alžiru. Ukoliko je mladoženja rođen u inostranstvu, prilažu se izvodi iz matične knjige rođenih njegova dva pretka sa očeve strane koji su rođeni u Alžiru.

Mešoviti brak, sklopljen između supružnika koji su oboje muslimanske veroispovesti, na način uobičajen u Srbiji ili u Crnoj Gori i uz poštovanje alžirskog zakonodavstva, može se upisati u konzularne matične knjige.

 

3.-Upis smrtovnice:

Upis smrtovnice vrši se isključivo za alžirske državljane.

 

Dokumenta potrebna za upis:

 • Izvod iz matične knjige umrlih u kome je navedeno prezime i ime pokojnika, datum i mesto njegovog rođenja i datum i mesto njegove smrti;
 • Dokaz o alžirskom državljanstvu preminulog ili ukoliko je rođen u Alžiru, njegov izvod iz matične knjige rođenih i izvod iz matične knjige rođenih njegovog oca rođenog u Alžiru. Ukoliko je pokojnik rođen u inostranstvu, izvodi iz matične knjige rođenih njegova dva pretka sa očeve strane koji su rođeni u Alžiru.

 

 • Izdavanje matičnih dokumenata

Pored upisa dokumenta iz matične evidencije, konzularna služba ih i izdaje, i to pre svega:

 • Izvode iz matične knjige rođenih.
 • Venčanice.
 • Izvode iz matične kknjige umrlih.
 • Porodični list.
 • Duplikat porodične matične knjižice u slučaju njenog gubitka.

Za izdavanje ovih dokumenata podrebno je dati na uvid  porodičnu matičnu knjižicu.

 • Prenos posmrtnih ostataka:

Ambasada izdaje Dozvolu (sprovodnicu) za prenos posmrtnih ostataka preminulog alžirskog državljanina u Alžir, na osnovu sledećih dokumenta:

 • Potvrde o smrti na obrascu koju izdaje nadležna zdravstvena ustanova ili po službenoj dužnosti, nadležni doktor medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti za umrle van zdravstvene ustanove, u kojoj se između ostalog navodi i da li podatak o uzroku smrti odnosno da li je smrt nastupila usled neke zarazne bolesti ;
 • Izvod iz matične knjige umrlih koji izdaje matičar opštine na kojoj je lice preminulo;
 • Potvrda o grobnom mestu iz grada u Alžiru u kome će pokojnik biti sahranjen ;
 • Sanitarna dozvola (sanitarna inspekcija) u slučaju ekshumacije;
 • Sprovodnica za ulazak u Alžir.

U slučaju da je smrt nastupila kao posledica zarazne i/ili infektivne bolesti moraju se poštovati odgovarajući sanitarni propisi, odnosno telo mora biti položeno u hermetički zatvoren i zapečaćen sanduk.

Copyright Ambassade d'Algérie en Serbie 2015 • Tous droits réservés