Pasoš

Pasoš

Ko može da dobije, produži ili obnovi alžirski pasoš?

Svaki alžirski građanin sa prebivalištem u Srbiji ili Crnoj Gori koji je propisno registrovan u alžirskoj konzularnoj službi, kao i članovi njegove porodice (supružnik i deca) mogu da dobiju, produže ili obnove pasoš. Novi pasoš treba da preuzme lično stranka kad je to moguće.

Dokumenta koja treba dostaviti:

 • konzularna registraciona karta,
 • stari pasoš
 • četiri iste fotografije novijeg datuma (za pasoš, bez belog okvira, dimenzija 1.20 x 1.40″ ili 3.0cm x 3.5 cm)
 • formular konzularne službe koji je dostupan na ovom sajtu treba propisno popuniti i potpisati (da bi se izbegle greške u transkripciji, molimo vas da upišete ime i prezime na arapskom u za to namenjenu rubriku)

Da li se maloletnoj deci može izdati lični pasoš? 

Deca starija od petnaest (15) godina treba da imaju lični pasoš. Imena dece mlađe od petnaest (15) godina unose se u očev i/ili majčin pasoš. Međutim, lični pasoš se može izdati detetu mlađem od petnaest godina ukoliko treba da putuje samo.

Dokumenta koja treba dostaviti:

 1. za unošenje imena u očev pasoš:
  • izvod iz matične knjige rođenih deteta (osim ako u roditeljskom dosijeu već postoji izvod),
  • 2 iste fotografije deteta novijeg datuma
 1. za unošenje imena deteta u majčin pasoš:
  • osim gore navedenih dokumenata, dostaviti odobrenje kojim otac deteta odobrava da se detetovo ime unese u majčin pasoš.

U tom slučaju, treba priložiti sledeći dosije:

 • izvod iz matične knjige rođenih deteta (osim ako u roditeljskom dosijeu već postoji izvod),
 • 4 iste fotografije deteta novijeg datuma,
 • Odobrenje kojim otac deteta odobrava izdavanje ličnog pasoša detetu,
 • unapred plaćena koverta za vraćanje dokumenata (sve vrste pošiljki zaštićenih po izboru i na teret stranke),
 • očeva registraciona karta ili, u slučaju potrebe, majčina kada je majka nosilac registracije,
 • formular konzularne službe koji je dostupan na ovom sajtu treba propisno popuniti, potpisati i naznačiti datum (da bi se izbegle greške u transkripciji, molimo vas da upišete ime i prezime deteta na arapskom u za to namenjenu rubriku)

U slučaju gubitka ili oštećenja pasoša:

Imalac izgubljenog, zametnutog ili oštećenog pasoša treba od nadležnih lokalnih organa vlasti da dobije izjavu o gubitku u kojoj se navodi mesto i okolnosti gubitka i da o tome odmah obavesti najbliži konzulat ili ambasadu. Oštećeni pasoš treba vratiti pri podnošenju zahteva za izdavanje novog pasoša.

U skladu sa članom 62 Zakona o finansijama iz 1994. godine, osim troškova za izdavanje novog pasoša, naplaćuje se taksa u iznosu od …. za zamenu pasoša, u slučaju gubitka ili oštećenja.

Propusnica

Izdaje se svakom neregistrovanom alžirskom državljaninu koji može da dokaže državljanstvo. Propusnica se izdaje za jedno putovanje u Alžir.

Lični podaci

Konzularno odeljenje Ambasade Alžira u Srbiji ovlašćeno je da unosi u registar i izdaje lična dokumenta alžirskim državljanima sa boravištem u Srbiji ili Crnoj Gori.

Ta dokumenta se mogu uneti u matične knjige Ambasade na zahtev registrovanog lica ili člana porodice u slučaju njegove smrti.    

Dokumenta se odnose na sledeće događaje:

 • sklapanje braka
 • rođenje
 • smrt

Potrebno je naznačiti da unos izvoda iz matičnih knjiga u matične registre Ambasade predstavlja prednost jer se mogu dobiti lična dokumenta u konzularnoj službi ambasade kao i u Ministarstvu spoljnih poslova u Alžiru (Generalna direkcija za pravne i konzularne poslove).  

Podnosilac treba da dostavi:

Aza upis u matičnu knjigu venčanih:

 • original izvoda iz matične knjige venčanih ili uverenje;
 • izvod iz matične knjige rođenih supružnika, u slučaju da ovaj nije još uvek registrovan
 • plaćanje taksene marke u iznosu od …. za izdavanje porodične knjižice.

Plaćanje takse za izdavanje porodične knjižice vrši se ili u gotovini u našim prostorijama ili poštanskim nalogom ili overenim čekom, na ime Ambasada Alžira u Srbiji. 

(Žao nam je što ne možemo da primimo lične čekove).

Bza upis u matičnu knjigu rođenih:

 • original izvoda iz matične knjige rođenih i porodična knjižica

Cza upis u matičnu knjigu umrlih:

 • izvod iz matične knjige umrlih koji je izdala nadležna opština
Download formulara za pasoš :

 

Copyright Ambassade d'Algérie en Serbie 2015 • Tous droits réservés