Upis u knjige u konzularnim predstavništvima

Prilikom prvog upisa u registar potrebno je dostataviti sledeću dokumentaciju :

 • Uredno popunjen i od strane podnosioca zahteva potpisan formular za upis u registar ;
 • Original alžirskog ličnog dokumenta : pasoša, nacionalne lične karte ili vojne knjižice na uvid;
 • Izvod iz matične knjige rođenih podnosioca zahteva novijeg datuma (original);
 • Potvrdu o alžirskom državljanstvu ili ukoliko je ne poseduje, izvod iz matične knjige rođenih oca podnosioca zahteva ukoliko je podnosilac zahteva rođen u Alžiru, ili izvod iz matične knjige rođenih dede podnosioca zahteva, ukoliko je podnosilac zahteva rođen u inostranstvu;
 • Kopija potvrde o prebivalištu kojom se dokazuje regularnost uslova boravka podnosioca zahteva u Srbiji ili u Crnoj Gori ;
 • Potvrda o stanovanju (kopija ugovora o zakupu stana ili kopija vlasničkog lista ili ukoliko ne poseduje ova dokumenta, kopija telefonskog računa) ;
 • Venčanica za oženjene državljane/udate državljanke ;
 • Izvod iz matične knjige venčanih ili Izvod presude o razvodu braka za razvedene žene ;
 • Izvodi iz matične knjige rođenih za decu ;
 • Potvrda o zaposlenju ili potvrda o upisu na fakultet za studente;
 • Šest (06) novih fotografija u boji za lične isprave, istih dimenzija.

 

Produžavanje konzularne legitimacije:

 • Vratiti staru konzularnu legitimaciju o upisu u registar kojoj je istekao rok važnosti;
 • Dostaviti (02) novije fotografije u boji za lične isprave, anfas i istih dimenzija;
 • Boravišna dozvola i njena fotokopija;
 • Potvrda o prebivalištu u slučaju promene adrese.

Važna napomena

Obaveštenje o svakoj promeni adrese mora biti dostavljeno službi u kojoj je obavljen upis u registar. Radi ponovnog upisa u registar pri konzularnoj službi u novom mestu prebivališta, državljanin podnosi sledeća dokumenta: svoju konzularnu legitimaciju o upisu u registar, potvrdu o prebivalištu i važeću dozvolu boravka. Ostala dokumenta koja su mu bila potrebna pri prvom upisu u registar nije potrebno podnositi/stavljati na uvid.

 

 

Copyright Ambassade d'Algérie en Serbie 2015 • Tous droits réservés