Monthly Archives: October 2010

G. AMBASADOR PRIMA EKIPU ALŽIRSKIH SPORTISTA SA UNIVERZITETA U ALŽIRU

Beograd, 19.10.2010 : G. Abdelkader Mesdoua, Ambasador, primio je 19. oktobra 2010, u sedištu Ambasade, ekipu alžirskih sportista sa Instituta za ekonomske i organizacione...   Savoir Plus

Emir Kuvajta u zvaničnoj poseti Alžiru

Emir Kuvajta u zvaničnoj poseti Alžiru radi održavanja bilateralnih odnosa

Predsednik BUTEFLIKA učestvovao je i na Drugom afričko-arapskom Samitu održanom u Sirtu 9.10.2010

Beograd, 13/10/2010 – Pregled (APS i štampa): Predsednik BUTEFLIKA učestvovao je i na Drugom afričko-arapskom Samitu održanom u Sirtu 9.10.2010, dan nakon vanrednog arapskog...   Savoir Plus

PREDSEDNIK ABDELAZIZ BUTEFLIKA UČESTVUJE U RADU VANREDNOG SAMITA ARAPSKIH ZEMALJA U SIRTU (LIBIJA)

Beograd, 13/10/2010 – Pregled (APS i štampa): Predsednik Abdelaziz BUTEFLIKA učestvovao je na vanrednom Samitu arapskih zemalja koji je počeo sa radom 8.10.2010. godine...   Savoir Plus

PREDSEDNIK BUTEFLIKA PRIMIO MINISTRA ODBRANE SUDANA

Alžir, 7/10/2010: Predsednik Republike, g. Abdelaziz Buteflika, primio je 7. oktobra 2010. u Alžiru Ministra odbrane Sudana, generala armije Abderahima Mohameda Hocina

Poseta Alžiru Dimitri Medvedeva, Predsednika Ruske Federacije

Beograd, 6/10/2010. (spoj izvoda novinskih agencija i štampe): Zvaničnu posetu Alžiru 6. oktobra 2010. od strane g. Dimitri Medvedeva, Predsednika Ruske Federacije, obeležio je...   Savoir Plus

Copyright Ambassade d'Algérie en Serbie 2015 • Tous droits réservés