DANI SRPSKO-ARAPSKO-AFRIČKOG PRIJATELJSTVA

Beograd, 18-26 april 2013.: Ambasada je poput drugih arapskih i afričkih Ambasada u Srbiji, učestvovala na Danima srpsko-arapsko-afričkog prijateljstva koji su održani od 18. do 26. juna 2013.godine, u Zemunu i koji su organizovani u saradnji sa opštinskim vlastima Zemuna (videti slike …)

Comments are closed.

Copyright Ambassade d'Algérie en Serbie 2015 • Tous droits réservés