U Alžiru održan regionalni sastanak o povezanosti međunarodnog organizovanog kriminala i terorizma

Prvi regionalni sastanak Svetskog foruma za borbu protiv terorizma (GCTF) posvećen povezanosti međunarodnog organizovanog kriminala sa terorizmom otvorio je 25. oktobra u Alžiru, Ministar spoljnih poslova, Abdelkadar Mesahel (Abdelkader Messahel).

Na ovom regionalnom skupu koji su zajednički organizovali  Alžir i Holandija, okupili su se visoki funkcioneri i stručnjaci u oblastima borbe protiv međunarodnog organizovanog kriminala, prevencije i borbe protiv terorizma, obezbeđivanja granica i borbe protiv finansiranja terorizma, iz zemalja članica GCTF Foruma, zemalja Zapadne Afrike kao i regionalnih i međunarodnih organizacija među kojima UN-a i Afričke Unije.

U svom pozdravnom govoru, G.Abdelkader Messahel je istakao potrebu da se dođe do „zajedničke definicije terorizma“ i založio se za jačanje međunarodnih i regionalnih instrumenata u borbi protiv terorizma i međunarodnog organizovanog kriminala.

G. Mesahel je istakao i potrebu da se „organizuje razmena informacija i podataka, ojača međunarodna i regionalna saradnja u oblasti pravosuđa kao i da se ojačaju međunarodne institucije koje se bave borbom protiv međunarodnog organizovanog kriminala kao što su Komisija za prevenciju kriminala i krivično pravosuđe ili pak Arapska konvencija za borbu protiv ilegalne trgovine drogom kao i potrebu da se uspostave sanitarni kordoni oko zona u kojima se proizvode opojne droge ili/i psihotropne supstance…“.

G. Mesahel je potvrdio da „region kome pripada i Alžir, poznaje i terorizm i međunarodni organizovani kriminal“, istakavši da je sahelsko-saharski pojas „danas posebno pogubna zona, ugrožena daljim bujanjem ovih pošasti, jačanjem njihovih kanala saradnje, međusobnom povezanošću njihovih interesa i rastućim udruživnjem njihovih sredstava, namenjenih sprovođenju i zaštiti njihovih kriminalnih aktivnosti“.

„Međunarodni organizovani kriminal u ovom regionu deluje kroz razne vidove trgovine, uključujući uzimanje talaca radi otkupa, trgovinu kokainom, heroinom, psihotropnim supstancama a posebno hašišom, trgovinu svim vrstama oružja, trgovinu ljudima, eksploataciju ilegalnih migranata, pranje novca, nelegalno vađenja zlata, trgovinu cigaretama kao i ostale vidove krijumčarenja, trgovinu kulturnim dobrima, krađu stoke i  druge razne oblike neleglne trgovine“.

Za g. Mesahela, „to je i razlog što je neophodno bolje poznavanje i bolje razumevanje veze između ove dve pretnje po čitav region, kao i novih oblika koje ona može da poprimi“. On je dodao je da je čitava stvar utoliko hitnija, što su ove dve pretnje globalnog karaktera i što se napajaju preko svojih međunarodnih ogranaka“.

Holandski specijalni izaslanik za pitanja borbe protiv terorizma i kopredsedavajući na ovoj konferenciji, je sa svoje strane, pozdravio ulogu Alžira u borbi protiv terorizma, istakavši  napore koje Alžir ulaže u iskorenjavanje ovog zla kako na regionalnom tako i na međunarodnom planu. (APS)

Comments are closed.

Copyright Ambassade d'Algérie en Serbie 2015 • Tous droits réservés