SAOPŠTENJE

Alžir, kao i sve ostale države sveta, bori se protiv širenja pandemije bolesti  Covid-19, koju izaziva virus korona, pandemije koja ugoržava zdravlje stanovništva i utiče na privredu zemlje.   

Predsednik Republike doneo je formalne odluke u borbi protiv ove pandemije, koja ugrožava zdravstvenu bezbednost naše zemlje, a Vlada je, sa svoje strane, mobilisala potrebne ljudske i materijalne resurse za njihovo sprovođenje.

Takođe, valja odati priznanje rešenosti i posvećenosti zdravstvenih radnika, svih profila, u borbi koju vode protiv ove pošasti.

U ovom ključnom trenutku za život našeg naroda, alžirski građani koji žive u Srbiji i u Crnoj Gori imaju mogućnost da doprinesu nacionalnoj akciji u borbi protiv pandemije.   

Alžirski građani koji žele da učestvuju u ovoj akciji solidarnosti, svoje donacije mogu da uplate na sledeće namenske račune :

  • Računi za donacije u devizama

Banka : Banque Extérieure d’Algérie (BEA)

Sedište : Hydra-Les Rosiers

Korisnik računa :  COVID-19 ALGERIE

  • U EVRIMA: 002 00112 1123000001   46  

            SWIFT: BEXADZAL912

  • U DOLARIMA: 002 00112 1123000002 43

          SWIFT:  BEXADZAL912

  • U BRITANSKIM FUNTAMA: 002 00112 1123000003 40

         SWIFT :  BEXADZAL912

  • Računi za donacije u alžirskim dinarima

Račun Trezora :  COVID-19    13737-397    ALGER

Poštanski tekući račun (CCP) : COVID-19 200 CLE 12 ALGER

Comments are closed.

Copyright Ambassade d'Algérie en Serbie 2015 • Tous droits réservés