Monthly Archives: August 2020

Odgovor Ambasadora Alžira na lažne tvrdnje koje je izneo Ambasador Maroka u Beogradu, u intervjuu dnevnom listu Politika“ od 24. jula 2020.

Držeći korak sa marokanskim medijima, a verovatno, i u želji da na svoju odanost Dvoru javno podseti, ambasador Maroka u Beogradu odstupio je od...   Savoir Plus

Copyright Ambassade d'Algérie en Serbie 2015 • Tous droits réservés