G. Bukadum (Boukadoum) najavio mere za promociju nacionalne privrede u inostranstvu

Ministar spoljnih poslova Sabri Bukadum (Sabri Boukadoum) najavio je 25.februara niz mera koje imaju za cilj da na opipljiv način, doprinesu promociji ekonomske diplomatije Alžira.

“Ove mere, koje imaju za cilj da ojačaju ekonomsku diplomatiju, su način da se sprovedu preporuke usvojene na nacionalnoj konferenciji o Planu opuravka za novu ekonomiju, kojom je avgusta prošle godine, predsedavao predsednik Republike, Abdelmadžid Tebun (Abdelmadjid Tebboune) istakakavši tom prilikom, « neophodnost da se radi na izgradnji nove, diversifikovane nacionalne privrede, koja treba da obezbedi proizvodnju dovoljnih količina hrane i da naciju zaštiti od prekomerne zavisnosti od sektora nafte i gasa », pojasnio je g.Bukadum na skupu o promociji ekonomske diplomatije, organizovanom u Ministarstvu spoljnih poslova.

Ove mere se odnose na « uspostavljanje interaktivne mreže za diplomate zadužene za ekonomska i trgovinska pitanja u našim diplomatskim i konzularnim predstavništvima u svetu, na otvaranje informacionog biroa u samom Ministarstvu spoljnih poslova, namenjenog alžirskim proizvođačima i izvoznicima, kao i na jačanje Uprave za promociju i podršku ekonomske razmene, kao centralne i krovne strukture za ekonomsku diplomatiju”. 

Pored toga, ministar je najavio otvaranje portala za ekonomsku diplomatiju na sajtu ministarstva, kao i početak obuke u oblasti ekonomske diplomatije za diplomate koji odlaze na misije u okviru redovnih godišnjih smena u diplomatsko-konzularnim predstavništvima s tim što će se ta obuka kasnije proširiti na sve diplomate.

“Za uspeh primene ovakvog pristupa potrebno je finalizovati mere koje su mu inherentne, a to je pre svega razvijanje bankarske mreže kroz otvaranje filijala u Evropi i Africi,  povećanje vazdušnog i pomorskog teretnog i kopnenog transporta za sahelsko-saharski region i zapadnu Afriku, kao i otvaranje novih graničnih prelaza sa našim susedima radi razvoja bilateralne trgovine », rekao  je g.Bukadum.

Stim u vezi, g.Bukadum je govorio o organizovanju sajmova i izložbi nacionalnih proizvoda u zemljama regiona, informativnih dana o potencijalima alžirskog tržišta i mogućnosti investiranja u Evropi, Aziji i Americi kao i slanje trgovinskih delegacija na ciljana tržišta kako bi se povećao izvoz proizvoda mimo nafte i gasa.

Na ovom skupu učestvovalo je više članova Vlade kao i predsednik Nacionalnog saveta za ekonomska, socijalna pitanja i pitanja zaštite čovekove sredine (CNESE), guverner Narodne banke Alžira, predstavnici nacionalnih tela, privrednih društava i udruženja poslodavaca. 

Comments are closed.

Copyright Ambassade d'Algérie en Serbie 2015 • Tous droits réservés