Sabri Boukadoum ističe značaj odluke Saveta za mir i bezbednost (SMB) Afričke unije (AU) o Zapadnoj Sahari, od 18.marta 2021

U izjavi alžirskoj novinskoj agenciji APS, g.Bukadum  je rekao da je Savet za mir i bezbednost Afričke unije, na kraju svog poslednjeg sastanka na nivou šefova država i Vlada o sukobu u Zapadnoj Sahari, doneo « veoma važnu odluku ».

Prema rečima g. Bukaduma, SMB je preuzeo inicijativu da podrži UN u procesu rešavanja sukoba u Zapadnoj Sahari, ističući da UN „nije jedina instanca odgovorna za ovo pitanje već je to i AU, koja se danas ponovo bavila ovim pitanjem jer se ono na prvom mestu tiče dve afričke države, članice AU “, misleći pritom, na Sahrsku Arapsku Demokratsku Republiku (SADR) i Kraljevinu Maroko.

Šef alžirske diplomatije ponovio je da ova odluka predstavlja “postignuće u pravcu uspostavljanja mira u regionu severne Afrike”.

Na pitanje o odbacivanju odluke afričkog SMB  od strane Maroka, g. Bukadum je rekao da sve afričke države članice moraju da se povinuju ovoj poslednjoj odluci jer su „ države članice tu odluku usvojile jednoglasno (…) bez ikakvih zadrški ijedne države učesnice “.

U završnom saopštenju sa sastanka 984. o Zapadnoj Sahari, održanog 9. marta, koje je objavljeno 18.marta, SMB AU  pozvao je SADR i Maroko da započnu direktne i otvorene pregovore, bez ikakvih preduslova, u skladu sa članom 4. Ustavnog akta AU i relevantnih odredaba Protokola o SMB.

Takođe je pozvao i na hitan prekid neprijateljstava, početak dijaloga kao i na stvaranje pogodne klime za pregovore dveju strana u sukobu.

SMB je zatražio od Komisije AU da hitno preduzme neophodne mere za ponovno otvaranje kancelarije AU u Lajunu (Laayoune) u okupiranoj Zapadnoj Sahari, kako bi se Afričkoj uniji omogućilo da ponovo aktivira svoju ulogu u traganju za političkim rešenjem ovog dugotrajnog sukoba.

Rekao je i da je “duboko zabrinut” zbog obnavljanja oružanih sukoba između SADR-a i Kraljevine Maroko, nakon agresije potonjeg na nezaštićene civile naroda Sahravi, tokom nelegalnog napada na El Gergerat (El-Guerguerat) 13. novembra 2020. što predstavlja kršenje sporazuma o prekidu vatre, a na prvom mestu vojnog sporazuma br.1.

https://www.peaceau.org/uploads/fr-psc-comm-984th-meeting-on-western-sahara.pdf

Comments are closed.

Copyright Ambassade d'Algérie en Serbie 2015 • Tous droits réservés