SAOPŠTENJE – Olakšice za osnivanje mikro preduzeća za članove nacionalne zajednice u inostranstvu

Ambasada Alžira u Beogradu obaveštava nacionalnu zajednicu u Srbiji i u Crnoj Gori da je u cilju uključivanja članova nacionalne zajednice u inostranstvu u napore razvoja sektora mikro preduzeća u Alžiru i ohrabrivanja da svoje projekte realizuju u domovini, a radi olakšavanja pratećih administrativnih procedura i vodeći računa o epidemiološkim merama koje su na snazi u svetu, Kancelarija delegiranog ministra za mikro preduzeća pri Kabinetu Premijera je objavila sledeće mere:

  • Mladi Alžirci koji imaju boravak u inostranstvu i koji žele da osnuju mikro preduzeće preko Nacionalne Agencije za podršku i razvoj preduzetništva (ANADE) oslobađaju se obaveze da doputuju u zemlju radi obavljanja preliminarnih administrativnih procedura za osnivanje mikro preduzeća u regionalnim agencijama vilajeta. U tom cilju, zaiteresovani građani mogu da u alžirskim konzularnim ili diplomatskim predstavništvima u inostranstvu, opunomoće treće lice i to uz podnošenje fotokopije konzularne karte i važećeg alžirskog pasoša  punomoćnika ;
  • Ova mera važi tokom čitavog perioda pribavljanja dokumentacije i usaglašavanja sa uslovima koje je propisala ANADE ;
  • Kada se svi uslovi zadovolje i sva potrebna dokumentacija za otvaranje mikro preduzeća pribavi, zainteresovano lice će biti pozvano da se pojavi pred komisijom za izbor, odobravanje i finansiranje projekata od strane agencije ANADE radi razmatranja projekta tog lica. U slučaju opravdane sprečenosti da dođe pred komisiju, zainteresovano lice može da se posluži tehnikom video konferencije;
  • Ako komisija odobri projekat, korisnik i zaiteresovano lice moraju da se vrate u zemlju u roku koji je utvrdila komisija kako bi preduzela korake za sprovođenje projekta ;
  • Umesto obuke o mehanizmima osnivanja mikro preduzeća koja je navedena kao jedan od traženih koraka, obavljaće se obuka o mehanizmima upravljanja mikro preduzećima, i to posle prihvatanja projekta.

Comments are closed.

Copyright Ambassade d'Algérie en Serbie 2015 • Tous droits réservés