Daily Archives: April 4, 2022

CEREMONIJA PREDAJE AKREDITIVNIH PISAMA

Nj.E.G. Fatah Mahraz predao je 16. marta 2022. akreditivna pisma Nj.E.G.Aleksandru Vučiću, Predsedniku Republike Srbije, kojim se u svojstvu Izvanrednog i Opunomoćenog Ambasadora Narodne...   Savoir Plus

Copyright Ambassade d'Algérie en Serbie 2015 • Tous droits réservés