Vojni rok

Uvođenje u vojnu evidenciju:

U vojnu evidenciju uvode se svi alžirski državljani koji imaju prebivalište u Alžiru, ili u inostranstvu, i koji su u tekućoj kalendarskoj godini navršili sedamnaest (17.) godina života. Državljani na koje se ovo odnosi moraju se upisati u evidenciju vojnih obveznika pri Ambasadi Alžira u Beogradu, a upis se vrši svake godine od 02.januara do 30.septembra.

Za uvođenje u vojnu evidenciju potrebna su sledeća dokumenta:

1- Izvod iz matične knjige rođenih na formularu Br.12.
2- Kopija konzularne legitimacije zakonskog staratelja.
3- Dve (02) nove, istovetne fotografije za lična dokumenta.

Zahtev za odlaganje ili za ponovno odlaganje :

1- Ista dokumenta kao i za uvođenje u evidenciju.
2- Važeća potvrda o školovanju ili stručnom usavršavanju.
3-U slučaju da se traži ponovno odlaganje, podneti na uvid legitimaciju ili već izdatu potvrdu o odlaganju.   

Zahtev za oslobađanje od vojne obaveze zbog izdržavanje porodice:

1- Konzularna legitimacija.
2- Rukom napisan zahtev za oslobađanje od vojne obaveze.
3-Izvod iz matične knjige rođenih.
4- Fotokopija porodične knjižice roditelja.
5- Izvod iz matične knjige umrlih za oca (ukoliko je to slučaj).
6- Dokument o razvodu ili odvojenom životu roditelja (Izvod iz sudskog rešenja) ukoliko je to slučaj.
7- Potvrda o neobavljanju plaćene delatnosti ili neki drugi dokaz o invaliditetu ili nesposobnosti roditelja za rad.
8- Tri poslednja platna lista i/ili potvrda o zaposlenju ili ugovor o radu ili bilo koji drugi dokument kojim se dokazuje obavljanje neke liberalne aktivnosti (izvod iz APR-a).
9- Stečene diplome.
10- Potvrda o završetku školovanja.
11- Formular koji je na raspolaganju u konzularnoj službi.

Zahtev za oslobađanje od vojne obaveze iz zdravstvenih razloga:

1- Ista dokumenta kao i za uvođenje u vojnu evidenciju.
2- Nalaz i mišljenje lekara univerzitetsko-kliničko-bolničkog centra ili lekara specijaliste.
3- Potvrda o školovanju ili o zaposlenju.

Copyright Ambassade d'Algérie en Serbie 2015 • Tous droits réservés