Zaposleni u Ambasadi

Zaposleni u Ambasadi

Gđa Latifa Trai, Savetnik latifa.trai@ambalgserbia.rs G. Youcef Sebaihi, Prvi Sekretar youcef.sebaihi@ambalgserbia.rs G. Laid Abdellaoui, Ataše laid.abdelaoui@ambalgserbia.rs  G. Réda Rial, Ataše Konzularni poslovi reda.rial@ambalgserbia.rs G. Farid Ahlouche, Ataše Administrativni poslovi farid.ahlouche@ambalgserbia.rs G. Fateh Benhenia, Ataše fateh.benhenia@ambalgserbia.rs Gđa Jelka Varda Mani, Sekretar Ambasadora mani@ambalgserbia.rs

Copyright Ambassade d'Algérie en Serbie 2015 • Tous droits réservés