NAJAVA O OTVRARANJU ROKA ZA ŽALBE NA GODIŠNJU REVIZIJU BIRAČKOG SPISKA

U dopuni Saopštenja od 29/11/2022, u vezi periodične revizije biračkog spiska u periodu od 04. do 14.decembra 2022, komisija za reviziju biračkog spiska Ambasade Alžira u Beogradu obaveštava nacionalnu zajednicu u Srbiji i u Ccrnoj Gori, da je period za periodičnu reviziju biračkih spiskova, koji je počeo 04/12/2022  završen i da će u skladu sa odredbama člana 68. odluke br.21-01 od 10. marta 2021 u vezi sistemskog zakona o izbornom sistemu, žalbeni rok u trajanju od 10 dana, biti otvoren:

od 15. do 24.decembra 2022.

Državljanke i državljani koji su registrovani, ili su novoregistrovani, a do sada nikada nisu bili upisani u biračke spiskove, kao i one/oni koji su stekli zakonsko punoletstvo (napunjenih 18 godina zaključno sa 31/12/2022.) srdačno se pozvaju da traže upis u ovaj spisak.     

U tom cilju, oni treba da obaveste i pošalju ili elektronskom poštom (na adresu consular@ambalgserbia.rs) ili redovnom poštom na adresu Ambasade/Konzularno odeljenje, propisani obrazac koji im stoji na raspolaganju i može se preuzeti na web sajtu.

Na kraju, mole se građani koji su upisani u birački spisak, a koji su promenili mesto boravka, da dostave svoje nove adrese (broj telefona i email adresu).

Za sve dodatne informacije, molimo vas da se obratite konzularnoj službi Ambasade.

Comments are closed.

Copyright Ambassade d'Algérie en Serbie 2015 • Tous droits réservés